Admin

Super SATfiles

» Welcome to Super SATfiles Home  Refresh  Login

Home / Strong

Filename Order by
Actions Order by
Size Order by
Uploaded Order by
Owner
   
directory
23.03.2015 13:11

   
directory
24.06.2016 12:10

   
directory
20.04.2013 10:10

   
directory
15.02.2016 04:46

   
directory
31.01.2017 00:08

strong_meps_4300e_fta_110929.rar
    Download1752
837.4 Kb
24.10.2011 16:47

    Download1585
2.64 Mb
29.09.2012 09:19

    Download1526
1.39 Mb
30.03.2012 12:11

    Download1493
2.73 Mb
03.05.2012 09:25

    Download1441
2.72 Mb
13.04.2012 15:25

    Download1494
6 Mb
03.05.2012 09:22

    Download1453
6 Mb
29.03.2012 07:25

    Download1469
3.24 Mb
08.02.2012 18:48

    Download1547
2.96 Mb
08.03.2012 07:36

    Download1516
2.96 Mb
08.03.2012 07:32

Traian list for Strong.zip
SRT4620X & XII & XII-SRT49301 INTELSAT 7,10 068.5E 2 INTELSAT 904 060.0E 3 NSS 12 057.0E 4 EXPRESS AM22 053.0E 5 INTELSAT 12 045.0E 6 TURKSAT 2A,3A 042.0E 7 EXPRESS AM1 040.0E 8 HELLAS SAT 2 039.0E 9 EUTELSAT W4- W7 036.0E 10 EUROBIRD 3 033.0E 11 ASTRA 1G, 2C 031.5E 12 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E 13 E
    Download3734
67.34 Kb
20.12.2011 07:37

Traian list _StronG.rar
Chanel List For SRT4620X & XII & XII-SRT4930
    Download2611
101.95 Kb
25.01.2012 08:00

    Download2271
65.85 Kb
23.05.2012 21:26

    Download1163
6.2 Mb
03.02.2015 22:07

Strong-SRT-4922D_My-TV_HS_174p_17.03.2015.rar
    Download1131
4.71 Mb
23.03.2015 13:59

Strong-SRT-4922A_My-TV_HS_174p_17.03.2015.rar
    Download1362
4.71 Mb
23.03.2015 13:59

Strong-SRT-4920_My-TV_HS_174p_17.03.2015.rar
    Download1307
4.71 Mb
23.03.2015 13:59

Strong-SRT-4820X_Softwares_MiddleEast-and-Africa.rar
    Download1101
930.98 Kb
03.11.2014 12:07

Strong-SRT-4622XIII_Softwares_MiddleEast-and-Africa.rar
    Download1421
1.05 Mb
03.11.2014 12:07

    Download1517
1.4 Mb
30.03.2012 12:10

    Download1486
1.4 Mb
30.03.2012 12:07

Strong SoftcamAll_by maral100_04.11.2011.rar
    Download2185
7.91 Kb
04.11.2011 22:27

Strong SRT5428S Fix 09-01-12.rar
    Download1576
1.7 Mb
09.01.2012 11:30

Strong SRT4920KSA 172p 150211.zip
*New Software for SRT4920KSA Support IPTV. Address to enter is (read info) (F4=>Info key under Channel List) then enter the 16 digits code.
    Download1358
4.53 Mb
13.02.2015 07:59

    Download928
4.53 Mb
11.02.2015 08:13

    Download1068
4.52 Mb
20.10.2014 16:28

    Download1689
2.54 Mb
06.11.2012 18:12

Strong SRT4920 MultiTV HS 110p 121030.rar
    Download1674
2.54 Mb
06.11.2012 18:09

    Download1607
4.53 Mb
11.02.2015 08:13

Strong SRT4920 110p 121026.rar
    Download1684
2.53 Mb
28.11.2012 19:00

    Download1666
1.31 Mb
06.11.2012 18:05

    Download1429
1.29 Mb
06.11.2012 18:03

Strong SRT4663XV 123.rar
    Download2566
1.08 Mb
24.05.2013 13:33

    Download2024
1.29 Mb
06.11.2012 18:02

Strong SRT4622XV 123.rar
    Download2017
1.08 Mb
24.05.2013 13:33

    Download1704
1.28 Mb
06.11.2012 18:00

    Download1866
1.28 Mb
06.11.2012 17:58

    Download3353
1.27 Mb
06.11.2012 17:57

    Download4305
5.85 Mb
28.11.2012 19:04

    Download4112
5.5 Mb
28.11.2012 19:00

Strong 4902 HD channel list30W to 105.5 E .rar
    Download2036
135.22 Kb
30.11.2012 11:26

Softcam For All Strong Series Edit BY ramin_satellite.rar
    Download2999
6.52 Kb
15.01.2012 20:14

STRONG5429.rar
    Download1562
3.12 Mb
20.01.2012 20:07

SRT_PrimaVI_v1.0.4_20130903.rar
    Download1192
2.42 Mb
24.04.2014 18:54

SRT_PrimaIV_PrimaV_PrimaVI_USB_Update_EN.pdf
    Download1733
37.23 Kb
24.04.2014 18:54

SRT_8903_USB_Update_EN.pdf
    Download1848
37.33 Kb
18.10.2013 08:42

SRT8903_V1.5.7_20130911.rar
    Download1283
1.37 Mb
18.10.2013 08:42

    Download928
2.75 Mb
03.02.2015 22:08

SRT5495_135.rar
    Download1458
3.79 Mb
15.02.2012 09:25

SRT5495_133.rar
    Download1591
3.78 Mb
24.11.2011 09:03

SRT5495AT_121.rar
    Download1485
5.31 Mb
15.02.2012 09:19

SRT5495AT_119.rar
    Download839
5.3 Mb
24.11.2011 08:58

SRT5492_135.rar
    Download1466
3.9 Mb
15.02.2012 09:11

SRT5492_133.rar
    Download1432
3.88 Mb
24.11.2011 08:49

SRT5428.rar
    Download1538
3.02 Mb
20.01.2012 20:17

SRT5423.rar
    Download1486
3.01 Mb
20.01.2012 20:13

    Download1247
6.19 Mb
16.12.2014 14:49

    Download1272
6.2 Mb
03.02.2015 22:08

    Download1212
6.18 Mb
03.11.2014 12:06

    Download1611
5.95 Mb
09.05.2014 18:03

    Download1591
6.25 Mb
16.12.2014 14:49

    Download1097
6.02 Mb
03.11.2014 12:06

SRT4930_ALL_167_20141112.rar
    Download1576
5.74 Mb
16.12.2014 14:50

SRT4930_ALL_166p_20141027.rar
    Download1165
5.5 Mb
03.11.2014 12:07

    Download1113
5.5 Mb
20.10.2014 16:27

    Download2081
6.06 Mb
17.10.2011 17:25

SRT4930_ALL_117p_20111004-parisat.zip
New Software Dated: 04-10-2011
    Download1944
6.06 Mb
05.10.2011 17:05

parisat

    Download1674
5.6 Mb
03.05.2012 07:46

SRT4922A_101_130328.rar
    Download2138
2.43 Mb
02.04.2013 11:43

SRT4922.rar
    Download3249
2.39 Mb
09.11.2012 07:46

SRT4922 V121_130524.rar
    Download2134
3.31 Mb
31.05.2013 18:12

SRT4922 New Menu V121_130524.rar
    Download2397
3.51 Mb
31.05.2013 18:11

    Download1748
3.53 Mb
31.05.2013 18:08

    Download1796
3.41 Mb
06.03.2013 14:50

    Download1728
3.4 Mb
06.03.2013 14:48

    Download2609
3.4 Mb
22.01.2013 21:14

    Download2253
3.39 Mb
22.01.2013 21:12

    Download1158
4.53 Mb
03.02.2015 22:07

    Download1216
4.51 Mb
16.12.2014 14:50

    Download2985
4.02 Mb
19.10.2013 07:43

SRT4920_140_141127.rar
    Download933
3.88 Mb
16.12.2014 14:49

    Download1617
3.45 Mb
16.05.2013 07:19

    Download1650
3.4 Mb
04.03.2013 15:38

    Download1539
3.39 Mb
22.01.2013 09:31

    Download1730
2.53 Mb
06.12.2012 18:58

    Download1716
4.7 Mb
07.10.2011 16:33

SRT4902_ALL_157_20141112.rar
    Download1304
5.75 Mb
16.12.2014 14:49

SRT4902_ALL_116p_20111004-parisat.zip
New Software Dated: 04-10-2011
    Download1922
6.1 Mb
05.10.2011 17:09

parisat

    Download2880
4.69 Mb
07.10.2011 16:26

SRT4820XII_4665X_188p_20121019.rar
    Download1782
1.29 Mb
01.11.2012 17:51

    Download1892
1.29 Mb
14.09.2012 09:59

    Download1943
1.29 Mb
12.06.2012 15:31

    Download1855
1.29 Mb
04.06.2012 13:35

    Download1833
1.29 Mb
08.05.2012 18:04

    Download1956
1.29 Mb
14.02.2012 17:37

    Download1718
1.29 Mb
23.01.2012 15:56

    Download1966
1.35 Mb
26.10.2011 07:24

    Download1660
1.35 Mb
24.10.2011 16:46

SRT4820XII_4665X_172p_20111004-parisat.zip
New Software Solving RS232 Sharing Issue: 04-10-2011
    Download1632
1.35 Mb
05.10.2011 17:14

parisat

    Download1579
1.31 Mb
19.10.2013 07:40

SRT4820XIII_4665XII_126p_20121019.rar
    Download1622
1.31 Mb
01.11.2012 17:50

    Download1727
1.3 Mb
14.09.2012 09:59

    Download154
1.31 Mb
12.06.2012 15:29

    Download1711
1.3 Mb
04.06.2012 13:33

    Download1735
1.3 Mb
08.05.2012 18:03

    Download1630
1.3 Mb
14.02.2012 17:32

    Download1503
1.3 Mb
23.01.2012 15:54

    Download1676
1.36 Mb
26.10.2011 07:22

    Download1493
1.36 Mb
24.10.2011 16:44

    Download1961
6.1 Mb
22.11.2011 08:48

    Download2748
6.09 Mb
07.10.2011 16:16

    Download3956
5.55 Mb
02.04.2012 12:00

    Download3076
5.54 Mb
18.11.2011 16:00

    Download2547
5.53 Mb
07.10.2011 16:07

    Download2307
5.53 Mb
27.09.2011 13:39

    Download1594
1.28 Mb
24.10.2011 16:41

    Download1594
1.28 Mb
26.09.2011 15:11

SRT4668X_AU_124_20111107.rar
    Download1573
1.08 Mb
15.11.2011 08:57

SRT4665XII_109p_20111004-parisat.zip
New Software Solving RS232 Sharing Issue: 04-10-2011
    Download1501
1.36 Mb
05.10.2011 17:16

parisat

    Download1974
1.26 Mb
24.10.2011 16:38

    Download1965
1.26 Mb
26.09.2011 15:09

SRT4661X_4664X_AU_125_20120502.rar
    Download1895
1.07 Mb
03.05.2012 07:38

SRT4661X_4664X_AU_124_20111107.rar
    Download1985
1.06 Mb
15.11.2011 08:56

    Download2758
1.27 Mb
24.10.2011 16:36

    Download1742
1.27 Mb
26.09.2011 15:07

SRT4661XII_4664XII_AU_107_20120502.rar
    Download1696
1.08 Mb
03.05.2012 07:37

SRT4661XII_4664XII_AU_106_20111107.rar
    Download1610
1.07 Mb
15.11.2011 08:55

SRT4620XV_135p_SRG_TNT_DigiTurk_By_20140423_MERLOTSAT.rar
    Download1459
1.29 Mb
24.04.2014 12:04

    Download1935
1.28 Mb
19.10.2013 07:40

    Download1996
1.28 Mb
06.03.2013 14:45

    Download3205
1.28 Mb
28.11.2012 18:57

    Download1818
1.28 Mb
14.09.2012 09:55

SRT4620XV 123.rar
    Download1844
1.08 Mb
31.05.2013 18:04

    Download3252
1.27 Mb
28.11.2012 18:56

    Download3994
1.27 Mb
14.09.2012 09:56

    Download3859
1.27 Mb
12.06.2012 15:26

    Download3023
1.27 Mb
04.06.2012 13:31

    Download1333
1.27 Mb
08.05.2012 18:01

    Download4183
1.27 Mb
14.02.2012 17:28

    Download2386
1.27 Mb
08.02.2012 18:39

    Download3341
1.27 Mb
20.01.2012 16:39

    Download4853
1.32 Mb
26.10.2011 07:20

    Download2397
1.32 Mb
24.10.2011 16:34

SRT4620XII_4661X_4664X_172p_20111004-parisat.zip
New Software Solving RS232 Sharing Issue: 04-10-2011
    Download3998
1.32 Mb
05.10.2011 17:19

parisat

    Download2838
1.25 Mb
26.09.2011 15:05

SRT4620XIII_4661XII_4664XII_135p_SRG_TNT_DigiTurk_By_20140423_MERLOTSAT.rar
    Download1872
1.29 Mb
24.04.2014 12:04

    Download2177
2.56 Mb
19.10.2013 07:39

    Download2701
1.28 Mb
06.03.2013 14:44

    Download2216
1.28 Mb
28.11.2012 18:56

    Download2200
1.28 Mb
14.09.2012 09:56

    Download2148
1.28 Mb
12.06.2012 15:24

    Download2075
1.28 Mb
04.06.2012 13:27

    Download1859
1.28 Mb
08.05.2012 17:59

    Download2271
1.28 Mb
14.02.2012 17:25

    Download1757
1.28 Mb
08.02.2012 18:36

    Download1901
1.28 Mb
20.01.2012 16:37

    Download2095
1.26 Mb
26.10.2011 07:18

    Download1710
1.26 Mb
24.10.2011 16:32

SRT4620XIII_4661XII_4664XII_109p_20111004-parisat.zip
New Software Solving RS232 Sharing Issue: 04-10-2011
    Download2048
1.33 Mb
05.10.2011 17:17

parisat

    Download2145
1.26 Mb
26.09.2011 15:00

SRT4330_MultiTv_201109211700.rar
    Download1931
1.31 Mb
24.10.2011 16:29

SRT4329_MyTv_201109211700.rar
    Download1876
1.31 Mb
24.10.2011 16:27

    Download1586
934.33 Kb
12.03.2012 13:52

SRT4310dg_patch_111208_1543.rar
    Download1575
916.86 Kb
14.12.2011 09:54

SRT4310dg_emu_120331_1442.rar
    Download1514
1.13 Mb
04.04.2012 15:49

SRT4310dg_emu_120215_0956.rar
    Download1603
1.13 Mb
12.03.2012 13:51

SRT4310dg_Patch_20120412_1912_1002AT.rar
    Download1719
1.14 Mb
03.05.2012 18:58

SRT4310_dg_netsharing_111206_1437.rar
    Download1474
1.06 Mb
14.12.2011 09:52

SRT4310_dg_netsharing_111123_1514.rar
    Download1518
1.07 Mb
24.11.2011 08:43

SRT4310_FTA_V113.rar
    Download1471
840.24 Kb
31.05.2013 18:04

SRT4300_Patch_Satsharing_20120411_18224M_V1.1.2_1002AT.rar
    Download1904
1.14 Mb
03.05.2012 18:57

SRT4300_103_ipharing_CN_111208_15354M_v1.1.0.rar
    Download1562
1.3 Mb
14.12.2011 09:51

SRT4300_103_ipharing_CN_111123_14104M_v1.1.0.rar
    Download1661
1.3 Mb
24.11.2011 08:41

SRT4300_103_P_satsharing_CN_120331_13234M_V1.1.1.rar
    Download1657
1.14 Mb
04.04.2012 15:46

SRT4300_103_P_satsharing_CN_120214_1446(4M)_v1.1.1.rar
    Download1783
1.14 Mb
15.02.2012 11:10

SRT4300_103_P_satsharing_CN_111206_14194M_v1.1.0.rar
    Download1181
1.14 Mb
14.12.2011 09:49

SRT4300 Server_Config Sample_DHCP_Yes.rar
    Download1602
390 b
15.02.2012 11:09

SRT 5431.rar
    Download1448
2.8 Mb
17.01.2012 08:15

SRT 4675A 122.rar
    Download2322
5.29 Mb
31.05.2013 18:04

SRT 4675 122.rar
    Download1528
5.29 Mb
31.05.2013 17:58

SRT 4665XII 123.rar
    Download1547
1.1 Mb
31.05.2013 17:56

    Download1689
3.32 Mb
27.09.2012 17:59

HKeys-2.00.rar
    Download2534
4.79 Kb
04.10.2012 08:26

HKeys-2.00 14-12-2011.rar
    Download1657
5.21 Kb
14.12.2011 10:54

HKeys-2.00 05-01-2012.rar
    Download1808
5.21 Kb
06.01.2012 08:11

HKeys-2.00 03-12-2011.rar
    Download1584
5.15 Kb
04.12.2011 07:39

HKeys-2.00 03-04-2012.rar
    Download1628
5.48 Kb
03.04.2012 14:06

    Download1673
26.93 Kb
06.02.2012 22:22

    Download1672
2.16 Mb
06.03.2013 14:43

Channels up to 30 Sats for Strong HD STB - 20120624-130121 Eutelsat 3C 3.1 East by sameer009-c.rar
    Download2716
126.28 Kb
25.06.2012 05:17

AKeys-1.00.rar
    Download2296
2.05 Kb
04.10.2012 08:26

AKeys-1.00 14-12-2011.rar
    Download1661
2.13 Kb
14.12.2011 10:54

AKeys-1.00 06-01-2012.rar
    Download1632
2.13 Kb
06.01.2012 08:11

AKeys-1.00 03-12-2011.rar
    Download1617
2.11 Kb
04.12.2011 07:39

AKeys-1.00 03-04-2012.rar
    Download1703
2.21 Kb
03.04.2012 14:06

    Download1689
11.29 Kb
06.02.2012 22:22

    Download1482
2.97 Mb
17.01.2012 08:10

    Download1670
2.79 Mb
17.01.2012 08:03

Total Space Used: 460.47 Mb

[Last uploads] - [Top downloads]

TOPlist

 

Apartmani Lopar Lopar Rab Apartmanok Lopar Rab Apartmany Lopar Rab Privacy Policy Apartments Lopar Rab Lopar Apartmány Loparu Apartmány Lopare Appartamenti Lopar Apartmaji Lopar Interactive map Lopar Band za svadbeIzrada web stranica Pension in Lopar Apartmani Rab